Жарыя

Кайыңды шаарынын мэриясы муниципалдык кызматтын бош административдик кызмат ордуларын ээлөөгө конкурс жарыялайт:

Уюштуруу иштери жана персоналды башкаруу боюнча башкы адиси 

1 штаттык бирдик  (С-Б)

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

  —  адам ресурстарын башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык илимдер багыттары боюнча жогорку билим;

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

         — жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3. Кесиптик  компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы,

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы №308 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруу маселелери жөнүндө” Жарлыгы,

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө” Токтому,

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 24-июлундагы №462 “Эмгек китепчелеринин формасын, эмгек китепчелерине кошумча барак формасын жана Эмгек китепчелерин жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө” Токтому,

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 01-мартындагы №131 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Токтому,

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:

— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

— иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

— ишти пландаштыруу жана жумуш убактын туура бөлүштүрүү;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

— компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Муниципалдык менчик боюнча бөлүмдүн башкы адиси 

1 штаттык бирдик  (С-Б)

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

         — жогорку билим;

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

         — жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3. Кесиптик  компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын жер кодекси,  Кыргыз Республикасынын  “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамдары

         — кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:

— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

— иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

— ишти пландаштыруу жана жумуш убактын туура бөлүштүрүү;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

— компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Башкы адис бухгалтер

1 штаттык бирдик  (С-Б)

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

         — үнөм жана каржы, салык жана салык салуу багыттары боюнча жогорку билим;

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

         — жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3. Кесиптик  компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик  кодекси,  Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик салык кызматы жөнүндө», “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” мыйзамдары,

         — кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:

— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

— иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

— ишти пландаштыруу жана жумуш убактын туура бөлүштүрүү;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

— компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Мамлекеттик сатып алуулар жана инвестиция боюнча жетектөөчү адис

 1 штаттык бирдик  (М-А)

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— Тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тийиштүү багыттагы орто кесиптик билим

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

         — иш стажына талап коюлбайт;

3. Кесиптик  компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө ”мыйзамдары ;

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:

—  жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу  даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикалык иште колдонуу;

— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

— мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— командада инштөө

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Экономик жана статистика боюнча жетектөөчү адис

1 штаттык бирдик (М-А)

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— экономика жана башкаруу, каржы, математика, статистика багыттарындагы жогорку же орто кесиптик билим

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

         — иш стажына талап коюлбайт;

3. Кесиптик  компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик статистика жөнүндө”мыйзамы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 19-октябрындагы №483 Токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Бирдиктүү мамлекеттик статистикалык бирдик регистринин мамлекеттик органдардын ведомстволук реестри менен өз ара аракеттери жөнүндө” жобосу;

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:

—  жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу  даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикалык иште колдонуу;

— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

— мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— командада иштөө

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Муниципалдык менчик боюнча бөлүмдүн жетектөөчү адиси

1 штаттык бирдик  (М-А)

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— Тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тийинтүү багыттагы орто кесиптик билим

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

         — иш стажына талап коюлбайт;

3. Кесиптик  компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын  Турак-жай кодекси,

Кыргыз Республикасынын «Жарандык коргонуу жөнүндө» мыйзамы

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:

—  жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу  даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикалык иште колдонуу;

— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

— мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— командада иштөө

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Муниципалдык менчик боюнча бөлүмдүн адиси

1 шт. ед. (М-Б)

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— экономика жана башкаруу, каржы, салык жана салык салуу багыттарындагы жогорку же орто кесиптик билим;

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

         — иш стажына талап коюлбайт;

3. Кесиптик  компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө ”мыйзамдары

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:

—  жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу  даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикалык иште колдонуу;

— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

— мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— командада иштөө

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Конкурска катышу үчүн берилүүгө тийиш:

 1. Арыз
 2. Резюме
 3. Өмүр баян
 4. Кадрдык иш кагаздарды жүргүзүү боюнча жеке тизме сүрөтү менен (Личный листок по учету кадров с фотографией)
 5. Паспорттун көчүрмөсү (оригинал конкурска келгенде көрсөтүлөт)
 6. Эмгек китепченин көчүрмөсү, профессионалдык билимин ырастоочу, квалификацияны жогорулатуу, илимий даражаны жана илимий наамдарды тапшыруу жөнүндө (нотариалдык күбөлөндүрүлгөн) документтердин көчүрмөсү, иштеген жеринен сунуштар эгер бар болсо, резюме.

Коюлган талаптарга жооп бербеген маалыматтарды жана документтерди тапшырган конкурстун катышуучулары конкурска катыша албайт.

Конкурска катышу үчүн жарыяланган күндөн тартып 10 жумушчу күн ичинде төмөнкү дарекке документтерди тапшыруусу зарыл:

Кайыңды шаары, Каныкей көчөсү 19, №203 кабинет. Байланыш телефондору: 03137 51964, 0559 608016.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Мэрия города Каинда проводит аукцион по продаже квартир

 в частную собственность

         Лот №1 Квартира 3-х комнатная по ул. Больничная 16/7 площадью 68,73 кв.м., стартоваястоимость лота №10 составляет 79655,89 (семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят пять сом восемьдесят девять тыйын) сом.

         Лот №2 Квартира 2-х комнатная по ул. Больничная 16/11 площадью 50,13 кв.м., стартоваястоимость лота №11 составляет 59878,64 (пятьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят восемь сом шестьдесят четыре тыйына) сом.

         Лот №3 Квартира 1-комнатная по ул. Больничная 16/12 площадью 34,79 кв.м., стартоваястоимость лота №12 составляет 30579,80 (тридцать тысяч пятьсот семьдесят девять сом восемьдесят тыйын) сом.

         20 октября 2020 г. окончательная дата подачи заявок на участие в аукционе и оплата обязательного гарантийного взноса 10%.

         Аукцион состоится 26 октября 2020г. в здании мэрии находящегося по адресу: г. Каинда ул. Каныкей 19 в 10:00 ч. в кабинете №212. Обращаться по тел.: (03137) 51161, (0502)448886, (0709)192010.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Мэрия города Каинда проводит аукцион по продаже земельных участков и квартир в частную собственность

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Мэрия города Каинда проводит аукцион по продаже земельных участков и квартир в частную собственность

         Лот №1 Земельный участок в г. Каинда по ул. Дорожная №23 площадью 540,0 м², стартовая стоимость лота №1 составляет 115266,82 (сто пятнадцать тысяч двести шестьдесят шесть сом восемьдесят два тыйына) сом.

         Лот №2 Земельный участок в г. Каинда по ул. 60 лет Октября №33/1 площадью 630,0 м², стартовая стоимость лота №2 составляет 106542,80 (сто шесть тысяч пятьсот сорок два сома восемьдесят тыйын) сом.

Лот №3 Земельный участок в г. Каинда по ул. Кривенко №23 площадью 528,0 м², стартовая стоимость лота №3 составляет 140941,10 (сто сорок          тысяч девятьсот сорок один сом десять тыйын) сом.

     Лот №4 ул. Северная 39/2 земельный участок площадью 1300,34    кв.м. и

квартира общей площадью 103,8 кв.м., стартовая стоимость лота №4 составляет 852686,56 (восемьсот пятьдесят две тысячи   шестьсот восемьдесят шесть сом пятьдесят шесть тыйын) сом.

         Лот №5 Квартира 3-х комнатная по ул. Казаченко №2/1 площадью 58,74 кв.м., стартовая стоимость лота №5 составляет 119743,56 (сто девятнадцать       тысяч семьсот сорок три сома пятьдесят шесть тыйын) сом.

         Лот №6 Квартира 2-х комнатная по ул. Коммунистическая 24/19 площадью 56,02 кв.м., стартовая стоимость лота №6 составляет 136508,37(сто тридцать шесть тысяч пятьсот восемь сома тридцать семь тыйын)    сом.

         Лот №7 Квартира 1-комнатная по ул. Коммунистическая 28/1 площадью 34,79 кв.м., стартовая стоимость лота №7 составляет 76015,80 (семьдесят шесть тысяч пятнадцать сом восемьдесят тыйын) сом.

         Лот №8 Квартира 1-комнатная по ул. Коммунистическая 28/4 площадью 34,79 кв.м., стартоваястоимость лота №8 составляет 77372,80 (семьдесят семь тысяч триста семьдесят два сома восемьдесят тыйын) сом.

         Лот №9 Квартира 1-комнатная по ул. Коммунистическая 25/24 площадью 28,98 кв.м., стартоваястоимость лота №9 составляет 59322,80 (пятьдесят девять тысяч тристадвадцать два сома восемьдесят тыйын) сом.

         Лот №10 Квартира 3-х комнатная по ул. Больничная 16/7 площадью 68,73 кв.м., стартоваястоимость лота №10 составляет 79655,89 (семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят пять сом восемьдесят девять тыйын) сом.

         Лот №11 Квартира 2-х комнатная по ул. Больничная 16/11 площадью 50,13 кв.м., стартоваястоимость лота №11 составляет 59878,64 (пятьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят восемь сом шестьдесят четыре тыйына) сом.

         Лот №12 Квартира 1-комнатная по ул. Больничная 16/12 площадью 34,79 кв.м., стартоваястоимость лота №12 составляет 30579,80 (тридцать тысяч пятьсот семьдесят девять сом восемьдесят тыйын) сом.

         26 августа 2020 г. окончательная дата подачи заявок на участие в аукционе и оплата обязательного гарантийного взноса 10%.

         Аукцион состоится 02 сентября 2020г. в здании мэрии находящегося по адресу: г. Каинда ул. Каныкей 19 в 10:00 ч. в кабинете №212. Обращаться по тел.: (03137) 51161, (0502)448886, (0709)192010. Официальное объявление опубликовано в газете «Кыргыз Туусу» за №46 (24443) 31 июля 2020 года.

Объявление!!! Отдел по муниципальной собственности при мэрии города Каинда объявляет конкурс на замещение вакантной административной должности муниципальной службы:

 

1.Начальник

отдела по муниципальной собственности.

 

Квалификационные требования:

1.Уровень профессионального образования:

Высшее профессиональное образования любого профиля, с прохождением переподготовки по профилю должностей;

 1. Стаж и опыт работы:

-стаж государственной или муниципальной службы не менее одного года, или стаж по специальности не менее трех лет;

-опыт руководящей работы не менее трех лет (желательно).

 1. Профессиональные компетенции:

Знание; Подробнее

Объявление!!! Каиндинский городской кеңеш объявляет конкурс на замещение вакантной административной должности муниципальной службы:

 1. Ведущий специалист

Квалификационные требования:

1.Уровень профессионального образования:

         Высшее либо среднее профессиональное образование, с прохождением переподготовки по профилю муниципальных должностей, без предъявления требований к стажу.

Знания:

-общего законодательства, а также законодательства в соответствующей отрасли,

-государственного и официального языка в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.

Умения: Подробнее

Мэрия города Каинда объявляет конкурс на замещение вакантной административной должности муниципальной службы:

Главный специалист — главный бухгалтер

Главный специалист по земельным вопросам

Квалификационные требования:

            Высшее профессиональное образование, с прохождением переподготовки по профилю муниципальных должностей, стаж государственной или муниципальной службы не менее одного года, или стаж по специальности не менее трех лет.

Знания общего законодательства,  а также законодательства в соответствующей отрасли, государственного и официального языка в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.

Умения сбора, анализа, систематизации и обобщения информации, эффективного планирования работы, эффективного ведения работы с населением (консультации, разъяснительные работы, выслушивание и прием граждан), подготовки аналитических документов, эффективного сотрудничества с коллегами, ведения деловых переговоров.

 

Ведущий  специалист по социальным вопросам

Ведущий специалист расчетный бухгалтер – кассир

Ведущий специалист по государственным закупкам и инвестициям

Квалификационные требования:

            Высшее либо среднее профессиональное образование, с прохождением переподготовки по профилю муниципальных должностей, без предъявления требований к стажу.

Знания общего законодательства,  а также законодательства в соответствующей отрасли, государственного и официального языка в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.

Умения  качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей,

эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями, рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан, деловой переписки на государственном и/или официальном языках, работы в команде.

 

Специалист по материальному учету

Специалист по делопроизводству

Квалификационные требования:

            Высшее либо среднее профессиональное образование с прохождением переподготовки по профилю муниципальных должностей, без предъявления требований к стажу.

Знания общего законодательства,  а также законодательства в соответствующей отрасли, государственного и официального языка в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей.

Умения качественного исполнения поручений вышестоящих руководителей, эффективного планирования своей деятельности в соответствии с должностными обязанностями, рассмотрения и подготовки ответов по обращениям граждан, деловой переписки на государственном и/или официальном языках, работы в команде

 

Для участия в конкурсе необходимо представить:

 1. Личное заявление
 2. Личный листок по учету кадров с фотографией
 3. Копию паспорта (оригинал предъявляется по прибытию на конкурс)
 4. Копию трудовой книжки, копии документов, подтверждающих профессиональное образование, повышение квалификации, о присвоении ученой степени и ученого звания (заверенная нотариусом), рекомендации с места работы, если имеются, резюме.

Участники конкурса, представившие документы и сведения, не отвечающие установленным требованиям, к участию в конкурс не допускаются.

 

Для участия в конкурсе, желающим необходимо представить документы в течении 15 рабочих дней с момента опубликования объявления, по адресу:

г. Каинда, ул. Каныкей 19, кабинет №210. Телефоны для справок: 03137 51161, 0553 608016

Жарык көчө кооз шаар

%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8

Бүгүнкү күндүн негизги максаттарынын бири болуп шаардын көчөлөрүн жарыктандыруу маселеси орчундуу орунда турат. Азыркы учурда  шаардын аймагындагы көп кабаттуу үйлөрдүн короолорун жарыктандыруу мерчемделип жатат. Келечекте шаарыбыздын ар бир көчөсү жана ар бир көп кабаттуу үйдүн короосу  жарык жана таза болот деп ишенебиз. Подробнее

Муниципалдык кызматтардын тизмеси

Жеке жана юридикалык жактарга муниципалдык кызмат көрсөтүү тутумун оптималдаштыруу, алардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн  жогорулатуу максатында, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Подробнее

Шаар тургундары үчүн жаңы шарттар

%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b5-%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b8

Талапка ылайык, шаар тургундарына оңой шарттарды түзүп берүү максатында, шаардын аймагындагы көчөлөрдү  төрт кварталга бөлүп  үй-бүлөсү, жашагандыгы тууралуу аныктамаларды алуу, жашаган жерине туруктуу каттоого туруу жана чыгуу сыяктуу  маселерди жарандар өз аймактарынан алуу мүмкүнчүлүгү түзүлүп, ал маселе Кайыңды шаардык кеңешинин сессиясында каралып бекитилди. Кайыңды шаарынын көчөлөрүнүн кварталдарга бөлүнүүсү.

Подробнее