Жарыя

Кайыңды шаарынын мэриясы муниципалдык кызматтын бош административдик кызмат ордуларын ээлөөгө конкурс жарыялайт:

Уюштуруу иштери жана персоналды башкаруу боюнча башкы адиси 

1 штаттык бирдик  (С-Б)

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

  —  адам ресурстарын башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, гуманитардык илимдер багыттары боюнча жогорку билим;

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

         — жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3. Кесиптик  компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамы,

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы №308 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруу маселелери жөнүндө” Жарлыгы,

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 29-декабрындагы №706 “Мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты уюштуруу маселелери жөнүндө” Токтому,

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 24-июлундагы №462 “Эмгек китепчелеринин формасын, эмгек китепчелерине кошумча барак формасын жана Эмгек китепчелерин жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө” Токтому,

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 01-мартындагы №131 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Токтому,

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:

— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

— иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

— ишти пландаштыруу жана жумуш убактын туура бөлүштүрүү;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

— компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Муниципалдык менчик боюнча бөлүмдүн башкы адиси 

1 штаттык бирдик  (С-Б)

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

         — жогорку билим;

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

         — жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3. Кесиптик  компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын жер кодекси,  Кыргыз Республикасынын  “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамдары

         — кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:

— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

— иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

— ишти пландаштыруу жана жумуш убактын туура бөлүштүрүү;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

— компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Башкы адис бухгалтер

1 штаттык бирдик  (С-Б)

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

         — үнөм жана каржы, салык жана салык салуу багыттары боюнча жогорку билим;

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

         — жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы;

3. Кесиптик  компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик  кодекси,  Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик салык кызматы жөнүндө», “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” мыйзамдары,

         — кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:

— маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

— аналитикалык документтерди даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;

— кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

— иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иш алып баруу жана аларды тажрыйбада колдоно билүү;

— ишти пландаштыруу жана жумуш убактын туура бөлүштүрүү;

— башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу;

— компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Мамлекеттик сатып алуулар жана инвестиция боюнча жетектөөчү адис

 1 штаттык бирдик  (М-А)

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— Тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тийиштүү багыттагы орто кесиптик билим

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

         — иш стажына талап коюлбайт;

3. Кесиптик  компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө ”мыйзамдары ;

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:

—  жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу  даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикалык иште колдонуу;

— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

— мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— командада инштөө

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Экономик жана статистика боюнча жетектөөчү адис

1 штаттык бирдик (М-А)

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— экономика жана башкаруу, каржы, математика, статистика багыттарындагы жогорку же орто кесиптик билим

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

         — иш стажына талап коюлбайт;

3. Кесиптик  компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик статистика жөнүндө”мыйзамы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 19-октябрындагы №483 Токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Бирдиктүү мамлекеттик статистикалык бирдик регистринин мамлекеттик органдардын ведомстволук реестри менен өз ара аракеттери жөнүндө” жобосу;

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:

—  жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу  даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикалык иште колдонуу;

— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

— мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— командада иштөө

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Муниципалдык менчик боюнча бөлүмдүн жетектөөчү адиси

1 штаттык бирдик  (М-А)

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— Тийиштүү багыттагы жогорку кесиптик билим же тийинтүү багыттагы орто кесиптик билим

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

         — иш стажына талап коюлбайт;

3. Кесиптик  компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын  Турак-жай кодекси,

Кыргыз Республикасынын «Жарандык коргонуу жөнүндө» мыйзамы

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:

—  жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу  даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикалык иште колдонуу;

— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

— мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— командада иштөө

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Муниципалдык менчик боюнча бөлүмдүн адиси

1 шт. ед. (М-Б)

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

— экономика жана башкаруу, каржы, салык жана салык салуу багыттарындагы жогорку же орто кесиптик билим;

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

         — иш стажына талап коюлбайт;

3. Кесиптик  компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө ”мыйзамдары

— кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү;

Билгичтиги:

—  жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

— документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу  даярдоо;

— тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикалык иште колдонуу;

— кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

— жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

— мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

— командада иштөө

Көндүмдөрү:

— ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

— компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Конкурска катышу үчүн берилүүгө тийиш:

  1. Арыз
  2. Резюме
  3. Өмүр баян
  4. Кадрдык иш кагаздарды жүргүзүү боюнча жеке тизме сүрөтү менен (Личный листок по учету кадров с фотографией)
  5. Паспорттун көчүрмөсү (оригинал конкурска келгенде көрсөтүлөт)
  6. Эмгек китепченин көчүрмөсү, профессионалдык билимин ырастоочу, квалификацияны жогорулатуу, илимий даражаны жана илимий наамдарды тапшыруу жөнүндө (нотариалдык күбөлөндүрүлгөн) документтердин көчүрмөсү, иштеген жеринен сунуштар эгер бар болсо, резюме.

Коюлган талаптарга жооп бербеген маалыматтарды жана документтерди тапшырган конкурстун катышуучулары конкурска катыша албайт.

Конкурска катышу үчүн жарыяланган күндөн тартып 10 жумушчу күн ичинде төмөнкү дарекке документтерди тапшыруусу зарыл:

Кайыңды шаары, Каныкей көчөсү 19, №203 кабинет. Байланыш телефондору: 03137 51964, 0559 608016.